Privacyverklaring

Vertrouwen en zorgvuldigheid
Een duurzame en vertrouwde (klant)relatie kan alleen bestaan als Solva-B zorgvuldig met uw gegevens omgaat. Gegevens die voor een belangrijk deel ook persoonsgegevens zijn. Relaties en medewerkers hebben er recht op dat Solva-B zorgvuldig met hun gegevens omgaat. Solva-B heeft binnen de kaders van de privacywetgeving beleid ontwikkeld voor de bescherming van persoonsgegevens.
Uw privacy binnen Solva-B
Solva-B stelt zich als doel vertrouwelijk en zorgvuldig om te gaan met persoonsgegevens. Solva-B houdt zich aan de relevante wet- en regelgeving en aan de (verwerkers)overeenkomsten die zij met klanten heeft afgesloten. Het privacybeleid van Solva-B wordt geëffectueerd in overeenkomsten, de
gedragscode en beveiligingsmaatregelen. Hoe Solva-B omgaat met uw persoonsgegevens is vastgelegd in het document ‘Uw privacy binnen Solva-B’.
Uw rechten
Solva-B verwerkt uw persoonsgegevens uitsluitend als dat noodzakelijk is. Bijvoorbeeld voor het nakomen van overeenkomsten die Solva-B met u of uw werkgever heeft gesloten. Als uw persoonsgegevens worden verwerkt, heeft u het recht daarover geïnformeerd te worden. Daarnaast heeft u recht op inzage, rectificatie en het aantekenen van bezwaar. Meer informatie over uw rechten, leest u in het document ‘Uw privacy binnen Solva-B’.
Website
De website van Solva-B, die u nu bezoekt, is beveiligd. De persoonsgegevens die u via de website of per e-mail aan Solva-B verstrekt, worden uitsluitend gebruikt voor het aangegeven doel, zoals het reageren op informatievragen. Na afhandeling van uw verzoek worden deze gegevens verwijderd.
Contact
Deze privacyverklaring heeft betrekking op alle verwerkingen van persoonsgegevens waarvoor
Solva-B de verantwoordelijkheid heeft.
Heeft u vragen, opmerkingen of klachten met betrekking tot uw privacy dan kunt u contact met ons opnemen: info@solva-b.nl


Een duurzame en vertrouwde (klant)relatie kan alleen bestaan als Solva-B zorgvuldig met uw gegevens omgaat. Gegevens die voor een belangrijk deel ook persoonsgegevens zijn. Relaties en medewerkers hebben er recht op dat Solva-B zorgvuldig met hun gegevens omgaat. Solva-B heeft binnen de kaders van de privacywetgeving beleid ontwikkeld voor de bescherming van persoonsgegevens.
Uw privacy binnen Solva-B
Solva-B stelt zich als doel vertrouwelijk en zorgvuldig om te gaan met persoonsgegevens. Solva-B houdt zich aan de relevante wet- en regelgeving en aan de (verwerkers)overeenkomsten die zij met klanten heeft afgesloten. Het privacybeleid van Solva-B wordt geëffectueerd in overeenkomsten, de
gedragscode en beveiligingsmaatregelen. Hoe Solva-B omgaat met uw persoonsgegevens is vastgelegd in het document ‘Uw privacy binnen Solva-B’.
Uw rechten
Solva-B verwerkt uw persoonsgegevens uitsluitend als dat noodzakelijk is. Bijvoorbeeld voor het nakomen van overeenkomsten die Solva-B met u of uw werkgever heeft gesloten. Als uw persoonsgegevens worden verwerkt, heeft u het recht daarover geïnformeerd te worden. Daarnaast heeft u recht op inzage, rectificatie en het aantekenen van bezwaar. Meer informatie over uw rechten, leest u in het document ‘Uw privacy binnen Solva-B’.
Website
De website van Solva-B, die u nu bezoekt, is beveiligd. De persoonsgegevens die u via de website of per e-mail aan Solva-B verstrekt, worden uitsluitend gebruikt voor het aangegeven doel, zoals het reageren op informatievragen. Na afhandeling van uw verzoek worden deze gegevens verwijderd.
Contact
Deze privacyverklaring heeft betrekking op alle verwerkingen van persoonsgegevens waarvoor
Solva-B de verantwoordelijkheid heeft.
Heeft u vragen, opmerkingen of klachten met betrekking tot uw privacy dan kunt u contact met ons opnemen: info@solva-b.nl